Jan van den Berg ontvangt maar liefst vier onderscheidingen

AAC-Olympia hield afgelopen zondag 5 januari haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Aansluitend was er de afscheidsreceptie voor Jan van den Berg van zijn bestuurslidmaatschap van S.V. Olympia H. Jan droeg en draagt zijn hele leven lang al een Olympia-hart. Hij is ruim veertig jaar actief geweest als vrijwilliger, commissie- en bestuurslid.

Uit de grote toestroom naar deze receptie bleek dat de waardering voor Jan vanuit Horssen en omgeving erg groot is. Vanwege zijn grote verdiensten voor S.V. Olympia H. werd er veel waardering uitgesproken voor Jan. Er werden, tijdens de receptie in de bomvolle kantine, vele mooie worden gesproken over Jan  en hij ontving vele cadeaus en maar liefst vier onderscheidingen. Zo ontving hij een onderscheiding van de Prins van De Streupers. Daarnaast ontving Jan uit handen van de vicevoorzitter van de KNVB de speld die behoort bij het predicaat Lid van Verdienste van de KNVB met de daarbij behorende oorkonde. Van S.V. Olympia H ontving Jan een schaal en oorkonde waaruit blijkt dat Jan tot erelid van S.V. Olympia H is benoemd.   

Na diverse emotionele momenten, moest de grootste verrassing voor Jan nog komen. De Burgemeester van Druten, de heer van Riswijk, had de eer om Jan van den Berg, namens de koning, te mogen benoemen tot lid van de Orde van Oranje-Nassau. Jan ontving uit zijn handen de versierselen en de bijbehorende oorkonde.

Na vele handjes en kusjes voor Jan was het nog lang erg gezellig in de kantine.

Jan, Bedankt!! Enne…….. hij is wel gestopt als bestuurslid maar gelukkig kan S.V. Olympia H altijd nog een beroep op Jan doen. Want een vereniging komt altijd vrijwilligers tekort. En zeker vrijwilligers die uit dat hout zijn gesneden.

 

?xml:namespace>

Het bestuur van S.V. Olympia H.