13 Januari 2016
        Jubilarissen AAC-Olympia 2016
 
       
       
        Op zondag 3 januari 2016 hield AAC-Olympia zijn traditionele"Nieuwjaarsreceptie"
        Na een onderling potje voetbal was er gelegenheid elkaar een voorspoedig nieuwjaar te wensen en hierop
        te proosten
        Bij deze eerste nieuwjaarsbijeenkomst na de fusie tussen v.v .A.A.C. en s.v. Olympia werden de leden welke
        meer dan 50 jaar lid zijn van de vereniging in het zonnetje gezet en bedankt voor haar bijdrage aan de vereniging
        gedurende deze periode.
        De jubilarissen zijn: Jan van den Berg, Geert van Beuningen, _Peter Diebels, Bart van den Dobbelsteen,
        Hans Donkers, Lies Donkers, Wil Donkers, Willie van de Geijn, Frans van Gelder, Peter van de Graaf,
        Coen Grandjean, Gradus Grandjean, Fried Hoes, Jan Janssen Steenberg (Pz), Ton van Kampen,
        Jan Kersten, Rien Kuppen, Wim van Leeuwen, Henk Mooren, Mari van Ooijen (Hz), Mari van Ooijen (Sz),
        Willie van Ooijen (Hz), Piet Sommerdijk, Jan van Run.