Sportiviteit en respect : Hoe vaak piep jij ?                             
                                
Wekelijks beleven veel mensen plezier aan de talloze voetbalwedstrijden die op de Nederlandse velden worden gespeeld. Het hebben van plezier en proberen te winnen van de wedstrijd zijn daarbij belangrijke elementen. Helaas gaat het hierbij ook weleens mis.
 
Het is niet ondenkbaar dat je als betrokkene bij een voetbalwedstrijd bent geconfronteerd met iets dat niet op het veld thuishoort. Samen met de verenigingen werkt de KNVB dan ook hard aan het bevorderen van sportiviteit en respect op en rond de velden. Zo probeert de bond via de bewustwordingcampagne ‘Hoe vaak piep jij?’ het thema verbaal geweld onder de aandacht te brengen.
 
In het proces van bewustwording en het bespreekbaar maken van sportiviteit en respect staat de slogan ‘Zonder respect geen voetbal’ de komende jaren centraal. Om het onderwerp sportiviteit en respect aandacht te geven licht de KNVB wisselend een thema uit. Het eerste thema dat centraal staat in de bewustwordingcampagne is verbaal geweld. ‘Hoe vaak piep jij?’ brengt dit thema op een confronterende en grappige manier onder de aandacht (zie video).
 
Respect
 
Ook dit seizoen gaat de KNVB er samen met de verenigingen alles aan doen om sportiviteit en respect op en rond de velden te bevorderen. Gezamenlijk gaan zij aan de slag om de excessen terug te dringen en het voetbalplezier te stimuleren. De KNVB besteedt hier de komende tijd, samen met andere sportbonden, extra aandacht aan vanuit het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’. Dit gebeurt dus onder andere via de bewustwordingcampagne ‘Zonder respect geen voetbal’.
 
In het nieuwe jaar worden ook de verenigingen betrokken bij de campagne, door middel van onder andere posters en aanvoerdersbanden. Daarnaast wordt er een pilot gestart met honderd verenigingen die aan de slag gaan met de ‘Verenigingsbox sportiviteit en respect’. Deze box bevat allerlei handvatten waarmee iedereen binnen de vereniging aan de slag kan gaan. Van pupillentrainer tot scheidsrechter en van spelers tot ouders. Op basis van de feedback van deze honderd verenigingen wordt de box (wellicht) aangepast en vervolgens uitgezet onder alle verenigingen die aan de slag willen met sportiviteit en respect.