23 September 2015
RABO Clubkas Campagne 2015
Op maandag 21 september j.l. hield de Rabobank een
bijeenkomst waarop de opbrengsten voor de deelnemende
verenigingen aan de Clubkas Campagne 2015 werd bekend
gemaakt.
Vanwege het 100 jarig bestaan van de Rabobank was er dit
jaar € 40.000,00 beschikbaar voor de deelnemende verenigingen.
Ieder lid van de Rabobank kon voor deze campagne drie
stemmen uitbrengen op een vereniging naar keuze.
AAC-Olympia kreeg 90 stemmen hetgeen € 352,80 voor onze
clubkas opleverde.
Hierbij onze hartelijke dank aan de Rabobank leden welke op
onze vereniging stemde. Rabobank hartelijk bedankt voor deze
zeer gewaardeerde bijdrage.