Olympia elftal allertijden

 

                    Om het Olympia-gevoel in aanloop naar het 75-jarig jubileum te versterken, is de 
                    Horssenaren gevraagd mee denken over wie een plaats zou moeten hebben in het
                    Olympia elftal aller tijden. Hiervoor is iedereen die bij Olympia heeft gevoetbald in
                    aanmerking gekomen. Via De Klep en via een invulformulier kon iedereen haar of
                    zijn keuze bekend maken.
                    Voor velen bleek de afweging tussen absolute voetbalkwaliteiten enerzijds en het
                    clubman zijn anderzijds moeilijk te maken.

 

                    Hieronder treft u het voetbal elftal aller tijden aan zoals in het voorjaar van 2008
                    door de Horssense bevolking is samengesteld.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

?xml:namespace>
?xml:namespace>

?xml:namespace>